Info Vlaanderen

Overheden hebben iets. Ze zijn zo vaak onzichtbaar, want zoveel mensen weten amper wat ze doen. Tegelijk zijn ze regelmatig kop van jut, want ze vallen in de geest van de mensen samen met politieke beslissingen. Geen kleine uitdaging dus om ze te laten floreren op sociale media. Het was een tijdelijke opdracht (6 maanden), maar we leerden ontzettend veel!

Concentratie

Briefing:  beheer van Facebook - en Twitteraccount van de Vlaamse overheid. Ons antwoord: we missen het nu al!

Een overheid heeft waarschijnlijk meer dan gelijk welk ander bedrijf een berg content die steeds opnieuw kan worden gebruikt. De uitdaging is dan om dezelfde content op een frisse manier te brengen. Tegelijkertijd lopen er voortdurend campagnes en wordt regelgeving ook voortdurend vernieuwd of aangepast. Er valt dus veel te communiceren en vaak was het voor sommige onderwerpen vechten voor een plek in de contentkalender

Facebook

Twitter

Community management

Omgaan met de vragen en opmerkingen van de burgers op de accounts van de Vlaamse overheid vraagt soms een olifantenvel. Belangrijk was om duidelijke afspraken en procedures uit te werken. Deze afspraken moesten onder andere antwoord geven op volgende vragen:

Wat doen we met scheldpartijen?

Wat doen we met heel persoonlijke verhalen?

Wat doen we met mensen die andermans privacy schenden?

Wat doen we met pertinente onwaarheden?

Door het uitwerken van deze verschillende scenario’s creëren we ruimte om de positieve verhalen en comments uit te lichten.Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×